Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa”

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa” wyznaczona została na terenie rezerwatu przyrody Bagna nad Stążką w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką. Wejście na ścieżkę znajduje się w miejscowości Gołąbek, biegnie wzdłuż urokliwej rzeki Stążki, brzegami dobrze zachowanych torfowisk, a także charakterystycznym dla Borów Tucholskich borem sosnowym.

Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego

Najliczniejsze skupisko cisa na stanowisku naturalnym w Europie, pod ochroną już od 185 lat znajduje się w Wierzchlesie w gminie Cekcyn na terenie Borów Tucholskich. Rezerwat obejmuje obszar lasu, łąk i jeziora o powierzchni 85,73ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś stały element.

Dolina Rzeki Sobińska Struga

Położony w granicach gmin: Osie, Jeżewo i Warlubie o powierzchni ogólnej – 335,47 ha. Lasy otaczające rzekę mają charakter grądów oraz olsów. Na zboczach występują obszary źródliskowe. Najcenniejszym obszarem są tereny leżące przy jeziorze Miedzno, na których kształtują się zbiorowiska turzyc wysokich i łozowisk.

Dolina Rzeki Ryszki

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Ryszki” utworzony został w 1997 roku. Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ryszki mocno wcięta w równinę sandrową Borów Tucholskich, zróżnicowana pod względem florystyczno-fitosocjologicznym i charakteryzująca się niezwykle malowniczym krajobrazem.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi