Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego

Najliczniejsze skupisko cisa na stanowisku naturalnym w Europie, pod ochroną już od 185 lat znajduje się w Wierzchlesie w gminie Cekcyn na terenie Borów Tucholskich. Rezerwat obejmuje obszar lasu, łąk i jeziora o powierzchni 85,73 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy. Na terenie rezerwatu znajduje się około 3500 egzemplarzy tego rzadkiego i niezwykle cennego drzewa. Najstarszy z nich, Cis "Chrobry" o obwodzie 232 cm w pierśnicy, liczy sobie około 650 lat. Miejsce to urzeka swoją tajemniczością, dzikością oraz niepowtarzalnym charakterem. To tu swoje obrazy malował Leon Wyczółkowski, który za obraz przedstawiający „Chrobrego” otrzymał I nagrodę na wystawie w Wenecji. Rezerwat otwarty jest od 15 kwietnia do 15 października, wstęp bezpłatny. Istnieje jednak możliwość wynajęcia przewodnika. Opłata za przewodnika wynosi:
1. do 10 osób wynosi 50 zł brutto, za każdą kolejną 5 zł brutto,
2. z opłaty zwolnione są dzieci do lat 6 włącznie,
3. dzieci, młodzież szkolna oraz studenci z ważną legitymacją szkolną lub studencką ponoszą 50 % kosztów określonych w pkt. 1 i 2.

Galeria
Fot. Krzysztof Wesołowski
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKamila Jerchewicz-Piesik
Telefon669-853-189
Emailgmina@cekcyn.pl
WWWwww.wierzchlas.las.pl
Miejscowość89-512 Wierzchlas
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi