Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Dolina Rzeki Ryszki

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Ryszki” utworzony został w 1997 roku. Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ryszki mocno wcięta w równinę sandrową Borów Tucholskich, zróżnicowana pod względem florystyczno-fitosocjologicznym i charakteryzująca się niezwykle malowniczym krajobrazem. Jest to głęboka dolina rzeki z licznymi rozcięciami erozyjnymi zboczy i niewielkimi rozlewiskami w korycie oraz przyległymi terenami leśnymi ze stanowiskami lęgowymi zimorodka oraz rzadkimi i chronionymi roślinami. W miejscowości Zgorzały Most znajduje się murowany młyn gospodarczy i tartak z początku XX wieku, w pobliżu którego jest cmentarzyk z grobami właścicieli. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Ryszki” znajduje się na trasie zielonego szlaku prowadzącego do Rezerwatu Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Ryszki” położony jest na terenie obrębu Wierzchlas w nadleśnictwie Zamrzenica obejmując powierzchnię około 191 ha. Tuż przy dolinie rzeki znajduje się torfowisko wysokie. Urody temu obiektowi nadają ekstensywnie użytkowane łąki z licznymi zbiorowiskami turzyc.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaStefan Łysek
Telefon+48 52 33-29-486
Emailwdeckipark@wp.pl
WWWwww.wpk.org.pl
Miejscowość89-511 Cekcyn
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi