Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Torfowisko Messy

Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy „Torfowisko Messy” utworzony został w 1997 roku a jego obszar wynosi 653,91 ha i jest zdecydowanie największym tego typu zespołem w naszym województwie. Znajduje się na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest duży obszar torfowiska wysokiego z fragmentami lasu naturalnego.

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch Parków. Nazwa Parku ulegała zmianie, powszechnie używana jest nazwa Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Powierzchnia Parku to ponad 60 000 ha, w całości znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 16 gmin.

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy został założony w 1993 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Położony jest na terenie Borów Tucholskich, w dorzeczu Wdy i jej dopływów. Gminy, na których znajduje się Park to: Cekcyn, Śliwice, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie (70% powierzchni Parku znajduje się na terenie tej gminy) oraz Warlubie.
Sama historia panującemu tu ekosystemu jest ciekawa, gdyż uległ on znacznej zmianie w roku 1930 r., po wybudowaniu elektrowni wodnej i spiętrzeniu się Wdy. W wyniku tego rzeka połączyła się z obniżeniami terenu, obecnymi jeziorami Wierzy i Muchrza, tworząc wiele malowniczych wysepek. Oprócz tego obszar po zalaniu stał się nowym miejscem dla wielu, nie występujących dotychczas na tym terenie gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu również obszar obecnego Parku stał się większą atrakcją turystyczną, szczególnie dla osób uprawiających sporty wodne.
60% powierzchni Parku to przede wszystkim lasy. Wyróżniamy bór świeży, bór sosnowy, chrobotkowy oraz bagienny. Wśród borów sosnowych znaleźć można kępę Dobrowy, w której mieści się największe skupisko w Europie Środkowej jarzębu berkini. Na terenie WPK zachowały się również bardzo rzadkie torfowiska źródliskowe.
Najcenniejsze gatunki roślin, które można spotkać na terenie Parku to: trzy gatunki rosiczek(długolistna, okrągłolistna pośrednia ), storczyk plamisty, wawrzynek, wilcze łyko,lilia złoto głów, turzyca bagienna, orlik pospolity, widłak jałowcowaty, żurawina błotnista, cis pospolity. Na tym terenie występują również 42 gatunki ssaków, z czego 16 jest pod ochroną (między innymi bóbr europejski, wydra, ryjówka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki i gacek wielkouch). Licznie na tym terenie przebywają również sarny, jelenie, daniele i dziki a także. Również ptaki występują tu bardzo liczne, zaobserwowano około 149 gatunków, z czego 116 jest pod ochroną.
Ze względu na bardzo ciekawe ukształtowanie terenu, Park cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie wśród turystów uprawiających sporty wodne. Na terenie WPK znajduje się 10 szlaków turystycznych, liczne agroturystyki oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 36 983 ha, z czego 25 660 ha znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w gminach: Tuchola, Śliwice, Lubiewo, Gostycyn i Cekcyn. 86,1 % obszaru Parku zajmują lasy, reszta to użytki rolne oraz zbiorniki wodne.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi