Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 36 983 ha, z czego 25 660 ha znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w gminach: Tuchola, Śliwice, Lubiewo, Gostycyn i Cekcyn. 86,1 % obszaru Parku zajmują lasy, reszta to użytki rolne oraz zbiorniki wodne. W Parku położonych jest około 56 jezior, które przekraczają 1ha.
Dzięki licznie występującym na obszarze Parku jeziorom (położonych jest tu około 56 jezior, które przekraczają 1ha.), roślinność na tym terenie jest bardzo zróżnicowana. Szczególnie liczna jest tu roślinność torfowa. Typem lasu, najczęściej występującym w TPK jest bór świeży, w którego skład wchodzą sosny z niewielką liczbą brzozy brodawkowatej. W mniejszości występuje tu również bór suchy, oraz bór mieszany świeży, gdzie występują oprócz sosny i brzozy, dęby oraz świerki. W Parku zachowały się również ginące gatunki roślin, które zaświadczają o pierwotnej florze tych terenów. Najstarsza roślinność, występująca w parku to m.in. borówka bagienna, mącznica lekarska, bagno zwyczajne, trzcinnik prosty, bażyna czarna. Do tej samej grupy zaliczyć można również: brzoza niska, żurawina drobnolistkowa, fiołek torfowy i gwiazdnica grubolistna. Wśród drzew na szczególną uwagę zasługuje cis, którego największe w naszym kraju skupisko znajduje się w obrzeżach Parku, w rezerwacie Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego.
Niegdyś obszar obecnego Parku zamieszkiwały takie gatunki zwierząt jak: żubry, niedźwiedzie i tury. Jednak dziś są to okazy, które można podziwiać jedynie na wystawie w Muzeum Borów Tucholskich. Obecnie na terenie TPK występują takie gatunki zwierząt jak: sarna, jeleń, dzik i królik. Z drapieżców najczęściej spotykane to: jenot, borsuk, wydra, lis, kuna czy gronostaj. Z ptaków podziwiać można około 151 gatunków, z czego 131 lęgowych. Z ptactwa objętego ochroną spotkać można: bociana czarnego, żurawia, bielika, kropiatkę i derkacza oraz kanię czarną i rdzawą. Na terenie Parku od 1992 roku prowadzone są obserwacje dotyczące populacji zimorodka.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaRemigiusz Popielarz
Telefon+48 52 33-43-712
Emailtuchpark@tuchola.pl
WWWwww.tuchpark.tuchola.pl
AdresPodgórna 1
Miejscowość89-500 Tuchola
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi