Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Grody
Gród wczesnośredniowieczny w Raciążu

Jesienią 2011 roku ukończone zostały prace budowlane związane z częściową rekonstrukcją wczesnośredniowiecznego grodziska kasztelańskiego Raciąż, które znajdowało się na półwyspie jeziora Śpierewnik.

Gród w Biskupinie

Najbardziej znany w Polsce gród z kręgu kultury łużyckiej znajduje się w Biskupinie w powiecie żnińskim. Zgłębiając historię badań archeologicznych wokół grodu biskupińskiego, musimy cofnąć się aż do lat 30-stych XX wieku.

Osada Wojów Piastowych

Osada Wojów Piastowych w Mileszewach nieopodal Jabłonowa Pomorskiego powstała w 2009 roku. Celem osady jest edukacja historyczna i rozwijanie tożsamości lokalnej. W osadzie organizowane są różne zajęcia m.in. strzelanie z łuku, nauka fechtunku mieczem i rzutu oszczepem, a także inne zajęcia z archeologii doświadczalnej.

Gród Foluszek

Ośrodek Edukacji Historycznej "Gród Foluszek" położony jest 10 km na północ od Brodnicy nad jeziorem Popek. Idea powstania Ośrodka Edukacji Historycznej "Gród Foluszek" narodziła się w 2000 r. po obserwacji podobnych parków tematycznych w innych krajach europejskich.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi