Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Grody

Gród wczesnośredniowieczny w Raciążu

Na miejscu grodziska częściowo zrekonstruowane zostały wały obronne oraz brama wjazdowa na majdan. Wokół obiektu powstaną ścieżki oraz tablice informacyjne przy takich punktach jak przeprawa mostowa, wały obronne z palisadami, budynki, cmentarzysko oraz punkt widokowy na jezioro. Grodzisko kasztelańskie istniało w tym miejscu do XIII wieku. Gród został spalony w 1256 roku, kiedy to Mściwoj II, syn księcia pomorskiego Świętopełka II, zdobył Nakło. W odwet książęta Przemysł I wspólnie z księciem Kazimierzem I kujawskim wyprawili się na początku zimy 1255\1256 i najechali na ziemie podległe Świętopełkowi I, zdobywając gród w Raciążu. Był on pierwszym centrum administracyjnym dla całego pobliskiego terytorium. Gród jednak niedługo potem odbudowano. Na terenie grodu znajdowała się drewniana wieża, w której prawdopodobnie więziony był w 1269 roku książę Mściwój II przez brata Warcisława II i stryja Sambora II.
Koszt rekonstrukcji wyniósł 247 tys. zł. Gmina Tuchola na ten cel pozyskała dotację ze środków unijnych w wysokości 65% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otwarcie grodziska dla ruchu turystycznego planowane jest na wiosnę 2012 roku.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaAdam Paluśkiewicz
Telefon+48 52 564-25-29
Emailinfo@tuchola.pl
WWWwww.tuchola.pl
Miejscowość Raciąż
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi