Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Wielka Kępa Ostromecka

Rezerwat przyrody Wielka Kępa znajduje się w obrębie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Na powierzchni 27,6 ha największą wartość przyrodniczą stanowi tu pozostałość dawnego ponad dwustuletniego drzewostanu topolowego. Rezerwat charakteryzuje się bardzo bujną roślinnością, co powoduje, że w wielu miejscach jest trudny do przebycia. Dodatkowe urozmaicenie stanowią wypełnione wodą starorzecza Wisły. W drzewostanie znajdują się głównie topole białe i czarne, dęby szypułkowe, wiązy, jesiony i wierzby, brak natomiast gatunków iglastych gdyż rezerwat położony jest na terenie zalewowym. Przez Wielką Kępę biegnie pieszy szlak turystyczny "Orlich Gniazd". Prawdopodobnie ze względów naukowych i dydaktycznych rezerwat zostanie powiększony o zbiorowiska wiklin nadrzecznych występujących na piaszczystych łachach i brzegu Wisły.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaZespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Telefon52 331-50-00
Emailpark@dolnawisla.pl
Miejscowość Ostromecko
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi