Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Słupski Gródek n./Osą

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Słupski Gródek n./Osą” jest najmniejszym tego typu zespołem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to obszar chroniony na terenie Nadleśnictwa Jamy o powierzchni zaledwie 4,78ha. Ochroną objęto tu fragment drzewostanu, porastającego krawędź wysoczyzny, poprzecinanej licznymi jarami. W drzewostanie występuje sosna, dąb i lipa w wieku około 120 lat. Las chroni grodzisko średniowieczne zamieszkałe od X do początków XIII wieku oraz od XIV do początków XV wieku. Na stoku znajdują się także pozostałości cmentarza rodowego prawdopodobnie ewangelickiego.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowabrak
Telefon+48 56 46-897-32
Emailjamy@torun.lasy.gov.pl
WWWjamy.torun.lasy.gov.pl/web/jamy
AdresJamy 5
Miejscowość86-318 Jamy
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi