Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna

Rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna jest rezerwatem stepowym o powierzchni 23,8 ha, położonym w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie świeckim w gminie Świecie.
Pod względem fizyczno-geograficznym rezerwat znajduje się w mezoregionie Wysoczyzna Świecka. Znajduje się ok. 200 m na wschód od drogi krajowej nr 5, na południe od wsi Gruczno, na stromym zboczu doliny Wisły.
Rezerwat jest położony w obrębie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Rezerwat chroni zespoły muraw kserotermicznych na stromych zboczach doliny Wisły. Do najcenniejszych zespołów florystycznych należy ok. 200 kęp ostnicy Jana – stepowego gatunku trawy rzadko spotykanej w Polsce.
Murawy porastające zbocza posiadają wiele gatunków roślin charakterystycznych dla formacji stepowej, z uwagi na warunki siedliskowe, np. nagrzewanie się latem przypowierzchniowych warstw gleby do 60 st. C. Występują tu rośliny murawowe takie jak: ostnica włosowata, dzwonek syberyjski, wężymord stepowy oraz fiołki (kosmaty, podgórski, mały).
Rezerwat podlega czynnej ochronie polegającej na wycinaniu zarośli oraz wypasie owiec wrzosówek.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaZespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Telefon52 33-15-000
Emailpark@dolnawisla.pl
Miejscowość Gruczno
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi