Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody Gościąż

Rezerwat przyrody Gościąż jest jedynym rezerwatem przyrody nieożywionej (geomorfologicznym) w województwie kujawsko-pomorskim. Obszar jest położony na terasie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w mezoregionie Kotlina Płocka, w powiecie włocławskim w gminie włocławek. Rezerwat został powołany do życia w 2001 roku, głównym celem ochrony jest zachowanie unikatowych w skali kraju serii laminowanych osadów dennych. Osady tworzy głównie gytia siarczanowo-węglanowa z mikrolaminami sięgającymi 12 tysięcy lat wstecz. Rezerwat leży na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar rezerwatu to 174 ha, głównie jezioro Gościąż. Brzeg jeziora porasta bór chrobotkowy i grąd subkontynentalny. Z flory znajdziemy tutaj takie gatunki jak: turzyca błotna, turzyca dzióbkowata, spirodela wielokorzeniowa, tojeść pospolita. 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Telefon54 284-22-26
Emailgwpk@xl.wp.pl
Miejscowość Dobiegniewo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi