Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Cmentarze

Projekt Lapidaria

Lapidaria zajmują się dokumentacją jednej z form “trudnego dziedzictwa” na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - cmentarzy innowierczych. Te niechciane, celowo dewastowane, skazane na zapomnienie zespoły sepulkralne są najczęściej występującą pamiątką po kulturze dawnych mieszkańców tych ziem. Ich destrukcja dokonująca się wręcz za poparciem politycznym nie doprowadziła do całkowitego unicestwienia tych miejsc, aczkolwiek brak opieki, zarośnięcie roślinnością, oszpecanie i kradzież nagrobków, a nawet całkowita likwidacja spowodowała znaczne uszczuplenie materiału badawczego.
Przedmiotem zainteresowań są nie tylko szeroko rozumiane cmentarze protestanckie (mennonickie, ewangelickie, baptystyczne i in.) i żydowskie, ale także wszelkiego rodzaju zapomniane nekropolie, które funkcjonują jedynie w pamięci społeczności lokalnej, np. cmentarze poepidemiczne będące świadectwem dziejów danej miejscowości. W ogromnej większości są to cmentarze wiejskie, często w miejscowościach, które podupadły wraz z opuszczeniem ich przez innowierców. Celem projektu jest:
1) badanie w ujęciu historyczno – statystycznym ze szczególnym uwzględnieniem architektury i sztuki sepulkralnej;
2) przywrócenie zapomnianym cmentarzom pierwotnej sfery sacrum, stąd informacje o renowacjach (w tym przeprowadzonych przy współudziale autora strony) i inne szeroko rozumiane działania edukacyjne.
Dla każdej z gmin stworzono mapkę, gdzie zaznaczono miejsca istniejących i nieistniejących nekropolii będących przedmiotem badań. Zbiór cmentarzy dodatkowo powiększono o innowiercze miejsca kultu (tj. kościoły, zbory, kaplice, synagogi). Więcej informacji na: http://lapidaria.wikidot.com/statystyki

Michał Piotr Wiśniewski

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaMichał Piotr Wiśniewski
Telefonbrak
Emailmichal.piotr.wisniewski@gmail.com
WWWwww.lapidaria.wikidot.com
Miejscowość kujawsko-pomorskie


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi