Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Poznaj Smak Doliny Wisły

Ośrodek Tłok realizuje nowy projekt "Poznaj Smak Doliny Wisły - Niech Cię Zakole".

 
W jego ramach zapraszamy do uczestnictwa w tworzeniu zintegrowanego produktu turystyczno – kulinarnego Doliny Wisły.
Stworzona oferta ma się opierać na rzeczywiście istniejących na danym obszarze usługach i produktach w tym zwłaszcza: usługach agroturystycznych i turystycznych z bazą noclegową, ofercie kulinarnej z produktami lokalnymi, atrakcjach sezonowych jak wydarzenia kulturowe i plenerowe, funkcjonującym miejscowym folklorze i rękodziele, zasobach i obiektach architektury i zabytkach występujących na danym obszarze oraz atrakcjach pobliskich miast. Istniejąca infrastruktura ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i konnych wiodących urokliwą okolicą nadwiślańskich obszarów, doskonałe warunki dla „nordic walking – u” odkrywanie przyrody, historii i architektury poprzez questing czy geoceching  są naszym niewątpliwym atutem.
 
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby i podmioty oferujące powyżej przedstawione usługi, lokalne społeczności i samorządy. 
 
Na projekt składają się:
  1. Cykl warsztatów pn. „Cztery Pory Roku w Dolinie Wisły” – program do pobrania;
Planowany cykl obejmuje 4 jednodniowe zajęcia warsztatowe realizowane na każdym z wyodrębnionych obszarów tzn.:
na Zakolu Dolnej Wisly w m. Gzin w dniu 10 maja
      „U Mennonitów” w Chrystkowie w dniu 13 maja
      na Kociewiu w m. Żur w dniu 18 maja
      na Ziemi Dobrzyńskiej w m. Wielgie w dniu 24 maja
 
  1. Podróż studyjna (testowa) przewidziana dla  dziennikarzy branży turystyczno-kulinarnej i przedstawicieli branży turystycznej, testująca i promująca wybrane pakiety turystyczne;
Osoby zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy zakwalifikowany uczestnik warsztatów proszony jest o przygotowanie 3-5 minutowej prezentacji własnej oferty.
 
Zgłoszenia na warsztaty proszę przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 maja 2016, na adres: biuro@tlok.pl do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, ul. Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń; tel. 500 127 355;
 
Szczegółowe informacji dot. programu warsztatów udziela partner projektu PHS Lenart – Piotr Lenart tel. 602 402 248; niechciezakole@onet.pl; https://www.facebook.com/niechciezakole 
 
Proponowany projekt to droga do stworzenia unikalnej, wyróżniającej nas regionalnej marki turystycznej. Jej sukces zależy wyłącznie od nas.
 
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w ramach „Operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w latach 2016-2017”.
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operację dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Informację opracowało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi