Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2015.

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostanie zakończone w bieżącym roku, a kolejne dwa lata będą okresem podsumowania, rozliczania oraz przygotowania do wdrożenia nowego PROW na lata 2014-2020.

Ze względu na konieczność rozliczenia do 31 grudnia 2015 r. alokacji PROW przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, planujemy realizację projektów do końca 2014 roku (w I kwartale 2015r. będą realizowane wyłącznie projekty własne SR KSOW) i ich rozliczenie w 2015 roku.

Sekretariat Regionalny KSOW opracował projekt Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2015, który załączamy. Przy opracowaniu kolejnego Planu działania wzięto pod uwagę priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, przyjęte uchwałą nr 41 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 17 kwietnia 2013 r., tj.

1. Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju;
2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej, na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej;
3. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
4. Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych;
5. Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na obszarach wiejskich.

W latach 2014-2015 kontynuowane będą działania realizujące cele KSOW, określone w PROW na lata 2007-2013, to jest:

1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how;
3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami;
4. Zarządzanie siecią;
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów Wiejskich

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z projektem Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2015, wniesienie ewentualnych poprawek, wyrażenie swojej opinii, a także o propozycje projektów (z uwzględnieniem przyjętych priorytetów oraz działań KSOW na lata 2014-2015), jakie chcieliby Państwo realizować w roku 2014 ze wsparciem środków KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan działania jest dostępny na stronie http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl

Prosimy także o krótki opis projektu, wskazanie mierników jego realizacji oraz kosztorys (wzory wniosków dostępne na stronie kujawsko-pomorskie.ksow.pl).

Uwagi, opinie i projekty prosimy składać do Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 23 września 2013 r. drogą elektroniczną: ksow@kujawsko-pomorskie.pl lub pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa, Sekretariat Regionalny KSOW, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi