Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Natura 2000

Obszary Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. W założeniach twórców tego programu jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
Sieć Natura 2000 w Unii Europejskiej liczy ok. 26 tys. obszarów zajmujących ok. 145 tys. km2 powierzchni morskiej i blisko 800 tys. km2 powierzchni lądowej (18% krajów UE). W 2011r. decyzją Komisji Europejskiej obszar NATURA 2000 rozszerzono o kolejne 18,8 tys. km².
W Polsce do stycznia 2011r. wyznaczono 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Wyznaczone są ponadto 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczono 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków:
1. Bagienna Dolina Drwęcy
2. Błota Rakutowskie
3. Bory Tucholskie
4. Dolina Dolnej Wisły
5. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
6. Ostoja Nadgoplańska
7. Żwirownia Skoki

Natomiast na obszarze naszego województwa wyznaczono aż 34 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty:
1. Błota Kłócieńskie
2. Ciechocinek
3. Cyprianka
4. Cytadela Grudziądz
5. Dolina Drwęcy
6. Dolina Łobżonki
7. Dolina Noteci
8. Dolina Osy
9. Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich
10. Dolna Wisła
11. Dybowska Dolina Wisły
12. Forty w Toruniu
13. Jezioro Gopło
14. Kościół w Śliwicach
15. Krzewiny
16. Lisi Kąt
17. Łąki Trześlicowe w Foluszu
18. Mszar Płociczno
19. Nieszawska Dolina Wisły
20. Ostoja Barcińsko-Gąsawska
21. Ostoja Brodnicka
22. Ostoja Lidzbarska
23. Pojezierze Gnieźnieńskie
24. Równina Szubińsko-Łabiszyńska
25. Sandr Wdy
26. Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki
27. Solecka Dolina Wisły
28. Solniska Szubińskie
29. Stary Zagaj
30. Torfowisko Linie
31. Torfowisko Mieleńskie
32. Włocławska Dolina Wisły
33. Zamek Świecie
34. Zbocza Płutowskie

Na terenie naszego województwa wyznaczono też 2 potencjalne obszary specjalnej ochrony siedlisk (Shadow List):
1. Wydmy Kotliny Toruńskiej
2. Dębice

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaWydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Telefon52 55 11 350
Emailjczajka@rdos-bydgoszcz.pl, ngorska@rdos-bydgoszcz.pl
WWWwww.bydgoszcz.rdos.gov.pl
AdresDworcowa 63
Miejscowość85-950 Bydgoszcz


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi