Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
LGD

Lokalne Grupy Działania – cele i zadania

Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich w ramach unijnego programu Leader, zrzeszającego przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsięwzięć i projektów, opierających się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. danego obszaru, a także na wiedzy i umiejętnościach przedstawicieli trzech wymienionych sektorów. Na poziomie decyzyjnym, co najmniej 50% LGD stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Takie oddolne, partnerskie podejście ma aktywizować wiejskie społeczności, wzmacniać spójność podejmowanych decyzji , podnosić jakość zarządzania i przyczyniać się do wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także pobudzać stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.


Podstawowe zasady, na których opiera się program Leader i działanie LGD:


- terytorialność – program jest realizowany na konkretnym obszarze, który zamieszkuje od 5 do 150 tys. osób;
- oddolność inicjatyw - to mieszkańcy danego obszaru, poprzez Lokalne Grupy Działania, decydują, jakie projekty i przedsięwzięcia chcą realizować;
- integralność podejścia – podejmowane działania sytuowane są w szerokim kontekście konkretnego obszaru: jego uwarunkowań, zasobów (kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich itd.), ograniczeń, możliwości;
- zasada partnerstwa – wchodzący w skład LGD partnerzy (publiczni – gminny i powiatowy samorząd terytorialny; prywatni – przedsiębiorcy i osoby prywatne; społeczni – organizacje pozarządowe) działają na równoprawnych zasadach; partnerstwo oznacza również, że LGD jest otwarte na nowych członków;
- samodzielność zarządzania na poziomie lokalnym – LGD to ciało decyzyjne zarządzające swoimi finansami według określonych, przejrzystych zasad;
- innowacyjność – program ma za zadanie wyszukiwanie nowych, twórczych rozwiązań problemów, przed którymi stoją mieszkańcy konkretnego terytorium; innowacyjność rozumiana jest tu w kontekście danego miejsca i czasu;
- współpraca z innymi LGD w kraju, regionie i za granicą.


LGD w uzgodnieniu z samorządami województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na różnego rodzaju projekty w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia publikowane są na stronach internetowych samorządów województw, właściwych dla danego LGD lub obszaru realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Baza Lokalnych Grup Działania dostępna jest na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Można tam również znaleźć szczegółowe informacje na temat programu Leader.
 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaSekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Telefontel. (56) 646 2015
Emailksow@kujawsko-pomorskie.pl
WWWhttp://kujawsko-pomorskie.ksow.pl
AdresPlac Teatralny 2
Miejscowość87-100 Toruń
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi