Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Kościoły

Kościół we Włókach

Kościół we Włókach jest najstarszym drewnianym kościołem w powiecie bydgoskim. Powstał on w 1699 roku, w miejscu średniowiecznej świątyni wzniesionej przez cystersów z Koronowa. Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu, w środku wsi.
Świątynia p.w. św. Marii Magdaleny została zbudowana w stylu barokowym, całość wykonanaz drewna w konstrukcji zrębowej.
W świątyni znajduje się prezbiterium zamknięte trójbocznie wraz z małą zakrystią od strony południowej. Po stronie zachodniej znajduje się kwadratowa wieża, natomiast od strony południowej niewielka kruchta która przykryta płaskim stropem.
Kościół posiada stylowe jednolite, barokowe wnętrze. Ołtarz pochodzi z XIX w. W środkowej części ołtarza umieszczony jest obraz matki Boskiej Świeckiej z Dzieciątkiem, pochodzący z drugiej połowy XIX w.
Po bokach obrazu, między kolumienkami, znajdują się gipsowe figury świętych Kazimierza i Małgorzaty oraz rzeźby świętych Piotra i Pawła. Tabernakulum z ustawionym na nim krzyżem umieszczone jest poniżej obrazu.
W barokowym stylu utrzymane są również boczne ołtarze. Lewy ołtarz pochodzi z ok. 1700 r. W koronie ołtarza znajduje się rzeźba, patronki kościoła św. Marii Magdaleny. Na środku umieszczony jest obraz śmierci Marii Magdaleny, z drugiej połowy XVII w.
Drugi ołtarz udekorowany aniołkami i główkami puttów datuje się na lata 1650-1680. Obraz znajdujący się w tym ołtarzu przedstawia ucieczkę do Egiptu.
Barokowe akcenty występują również w obrazach: św. Andrzeja, z okresu 1720-1750, św. Marii Magdaleny z XVIII w. oraz w obrazie Matki Boskiej Bolesnej i Zwiastowania. Z drugiej połowy XVIII w. pochodzi drewniana ambona.
Zabytkowy jest także pozytyw organowy, wykonany w barokowym stylu przez nieznanego autora w 1733 r. Instrument ten jest sześciorejestrowy. W całości polichromowany, z ozdobnymi złoceniami. Górną jego część zdobi ornament z akcentem roślinnym.
W chwili obecnej w kościele, który posiada doskonałe warunki akustyczne, prowadzona jest działalność koncertowa. Odbywają się tutaj koncerty muzyki kameralnej z udziałem wirtuozów, śpiewaków i renomowanych zespołów.asdfasdfasdf

Fot. Krzysztof Wesołowski
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaParafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski
Telefon52 346-94-85
Emailnie ma
AdresWłóki
Miejscowość86-022 Włóki
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi