Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Kościoły

Kościół św. Mikołaja w Gąsawie

Zabytkowy Kościół drewniany, modrzewiowy zbudowany ok. 1625 roku przez kanoników regularnych z Trzemeszna. Jest to budowla zrębowo-szkieletowa. Znajduje się na szlaku piastowskim, 2 km od Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
Zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie, położony jest na szlaku piastowskim,
w odległości ok. 10km na południe od Żnina.
Świątynia ta została wzniesiona w 1650 r. przez kanoników regularnych z Trzemeszna. Zbudowano ją z drewna modrzewiowego o konstrukcji zrębowej połączonej
z konstrukcją szkieletową. Jest budowlą jednonawową, orientowaną z prezbiterium zamkniętym trójbocznie.
Kościół w Gąsewie jest unikatowy. Wyróżnia go architektura, cenne wyposażenie oraz zespół wyjątkowych barokowych malowideł ściennych. Malowidła tworzą spójną
i precyzyjnie zrealizowaną kompozycję artystyczną. Wszystkie motywy przedstawione na obrazach są naturalnej wielkości, a postacie mają naturalne proporcje. Wszystko to sprawia, że wchodząc do świątyni ma się wrażenie uczestnictwa w przedstawionych na ścianach wydarzeniach.
Konstrukcja zrębowo-szkieletowa wraz z portalami oraz kryptami przetrwała do dnia dzisiejszego.
W kościele możemy znaleźć mieszankę stylów. Od późnego gotyku poprzez barok, manieryzm, klasycyzm aż do współczesności.
We wnętrzu kościoła na szczególną uwagę zasługuje późnobarokowy ołtarz główny
z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia z I poł. XVIII w. dzięki któremu świątynia zawdzięcza miano sanktuarium. Jest to wizerunek patronki kanoników regularnych.
Ołtarze boczne są barokowe. Lewy z obrazem Anioła Stróża, ozdobiony rzeźbami Michała Archanioła, natomiast po prawej stronie znajduje się ołtarz św. Krzyża z XVII w. ozdobiony obrazem św. Barbary.
Cennym zabytkiem sztuki sakralnej jest manierystyczna chrzcielnica z początku XVII w. jak również późnogotycka grupa ukrzyżowania z I poł. XVI w.
Na terenie przykościelnym znajduje się drewniana, dwukondygnacyjna pokryta namiotowym dachem dzwonnica wybudowana na przełomie XVIII i XIX w.
Przy bramie prowadzącej do kościoła stoi kamienna figura Matki Boskiej z 1866 r.

Fot. Krzysztof Wesołowski
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaks. proboszcz Ryszard Kwiatkowski
Telefon52 30-25-030
Emailbrak
Miejscowość88-410 Gąsawa
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi