Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Jaskinia „Bajka”

Większość z nas mówiąc o jaskiniach, ma na myśli południe kraju, góry, wyżyny, tereny krasowe. Okazuje się, że i u nas, spotkać możemy jaskinię. Gdzie? W zachodnim zboczu Fordońskiej Doliny Wisły w miejscowości Gądecz, 20km na północny-wschód od Bydgoszczy. Właściwie jest to zespół jaskiń...

Olszyny Rakutowskie

Rezerwat leśny „Olszyny Rakutowskie” powstał w 1978 roku. Jego powierzchnia wynosi 174,62 ha. Rezerwat znajduje się 18km na południe od Włocławka w gminie Kowal, nieopodal Jeziora Rakutowskiego. Celem ochrony jest tu zachowanie olsów i łęgów jesionowo-olszowych i wiązowo-jesionowych z udziałem jesionu i jaworu w drzewostanie, a także bociana czarnego.

Jar Brynicy

Jeden z najmłodszych rezerwatów utworzony w 2001 roku dla ochrony naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy. Głównym przedmiotem ochrony jest przełom rzeki Brynicy, głęboko wcięty w wysoczyznę morenową. Zbocza jaru są bardzo strome i osiągają wysokość do 20 metrów.

Zbocza Płutowskie

Położony jest na terenie gminy Chełmno i Kijewo Królewskie. Został utworzony w 1963 roku dla kompleksowej ochrony fragmentów zboczy nad Wisłą, porośniętych roślinnością typu stepowego. Wówczas jego powierzchnia całkowita wynosiła 19,5 ha. W 1989 roku rezerwat powiększono do prawie 34,5 ha. Zbocza Płutowskie położone na stromych (o nachyleniu 20-30°) i wysokich do 87 m n.p.m. zboczach doliny Wisły charakteryzują się specyficznym, suchym i ciepłym mikroklimatem (który powstał lokalnie pod wpływem silnego nasłonecznienia) oraz zasadowym odczynem gleb.
Rezerwat "Zbocza Płutowskie" położony jest ok. 15 km na południe od Chełmna, między Płutowem a Starogrodem. Teren rezerwatu ciągnie się ok. 3,5 km pasem krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej i obejmuje zbocze doliny Wisły wraz z systemem dolinek bocznych. W środkowej części rezerwatu przecina je "Parów Kiełpiński". Południowa granica rezerwatu zbiega się z granicą rezerwatu leśnego "Płutowo", a granica północna znajduje się u podnóży Góry Zamkowej w Starogrodzie. Do rezerwatu można dojść z miejscowości Płutowo, Kiełp i Starogród. Wzdłuż rezerwatu biegnie odcinek żółtego szlaku turystycznego Bydgoszcz-Chełmno.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi