Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy”

Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” utworzony został 12 września 1994 roku, swym zasięgiem obejmuje obszar 1681,50ha obejmującym trzy gminy: Tucholę, Cekcyn i Gostycyn. Jest rezerwatem częściowym, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu. Najważniejszym elementem ochrony rezerwatu jest sama rzeka.

Rzeka Prusina

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Rzeka Prusina” utworzony został w 1997 roku, ma powierzchnię 234,32 ha i znajduje się w gminie Osie. Ochroną została objęta dolina rzeki Prusiny na odcinku Tleń-Szarłata. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla siedlisk grądowych. Jest to wyjątkowo geomorfologicznie i krajobrazowo zróżnicowany obszar.

Rezerwat przyrody Bobrowisko

Rezerwat przyrody „Bobrowisko” usytuowany jest na obszarze gminy Radomin. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska modrzewia polskiego na granicy zasięgu. 

Torfowisko Mieleńskie

Rezerwat przyrody Torfowisko Mieleńskie jest rezerwatem florystycznym i torfowiskowym w gminie Skępe, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi