Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Cmentarze
Projekt „Tak trzeba” – renowacja zabytkowych cmentarzy

Piękna nadwiślańska gmina Czernikowo jest gminą wyjątkową. Istnieją w niej tylko dwa cmentarze katolickie, za to aż pięć cmentarzy ewangelickich w miejscowościach: Makowiska, Liciszewy, Włęcz, Wilcze Kąty i Jackowo. Jest to gmina wyjątkowa, bowiem niemal wszystkie cmentarze ewangelickie (za wyjątkiem Jackowa) zostały poddane pracom porządkowym, a nagrobki zostały odremontowane i zabezpieczone.

„Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć”

To tytuł jednego z projektów organizacji pozarządowej, która od 2000 roku zajmuje się odnawianiem starych, zapomnianych nekropolii. Już sama jej pierwotna nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytkowych Cmentarzy w Gminie Cekcyn "Światło", mówi wiele o profilu jej działania. Takich organizacji w wojewódzkie kujawsko-pomorskim jest na szczęście więcej.

<12 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi