Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
atrakcje
Skansen w Kłóbce

Interesujesz się tym jak żyli twoi przodkowie? Zobacz architekturę wiejską z regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, tj. szkołę, karczmę, remizę czy kuźnię gromadzką. Zobacz wielkie pranie, pieczenie chleba, deptanie kapusty, miodobranie, świniobicie i sianokosy a także inscenizację dawnego jarmarku.

Kopalnia węgla brunatnego w Pile k. Gostycyna

Kopalnia Montania jest jedyną zachowaną w Polsce północnej kopalnią węgla brunatnego wydobywanego metodami podziemnymi. Jej pozostałości znajdują się we wsi tematycznej „Górnicza Wioska” w Pile, gmina Gostycyn, powiat tucholski. Kopalnia uruchomiona została w roku 1900 przez niemiecką firmę wydobywczą z Katowic. W roku tym wybito pierwsze szyby górnicze.

Akwedukt w Fojutowie

Akwedukt w Fojutowie jest największą, mierzącą 75 metrów długości, tego typu budowlą hydrotechniczną w Polsce. Jest skrzyżowaniem dwóch dróg wodnych: Wielkiego Kanału Brdy (płynie górą) i Czerskiej Strugi (płynie dołem). Akwedukt to unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach.

Piramidy-grobowce megalityczne

Cyz już widziałeś "piramidy polskie"? Zapraszamy do rezerwatu archeologicznego - cmentarzysko szkieletowe. Zobacz świadectwo fascynujących dokonań cywilizacji epoki kamiennej.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi