Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Festyn folklorystyczny „Wesele na Kujawach”

Impreza folklorystyczna pn. „Wesele na Kujawach” opowie, jak ważny w tradycyjnej społeczności wiejskiej był obrzęd weselny. Społeczna akceptacja związku małżeńskiego dokonywała się w obecności mieszkańców wsi, a jej najważniejsze akty na oczach zaproszonych gości. Na całość obrzędu składały się liczne zwyczaje i praktyki, których dopełnienie było bardzo ważne, budziło też ciekawość i wyzwalało emocje. Ucztę weselną poprzedzały takie wydarzenia, jak swaty nazywane na Kujawach „rainami”, następnie „oględziny” skupiające uwagę na sprawach majątkowych przyszłych małżonków, wreszcie „zdawiny”, czyli zaręczyny nazywane też „zrękowinami” lub „pierścionkami”.

Właśnie „zdawiny”, które rozpoczynały oficjalny przebieg obrzędu weselnego zobaczymy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Inscenizację uczty weselnej z kulminacyjnym momentem oczepin przedstawi Zespół Folklorystyczny „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin, działający przy tutejszym Gminnym Ośrodku Kultury. Dzięki obu przedstawieniom widzowie poznają kujawską gwarę, taniec, muzykę i śpiew, dowiedzą się, dlaczego młodej parze po powrocie z kościoła rzucano na próg kożuch, a pannie młodej podawano dziecko. Jaką symbolikę kryje w sobie zielona „jabłoneczka” zatykana w bochen chleba i ustawiana przed panną młodą na weselnym stole? Jakie obrzędowe znaczenie miały tradycyjne oczepiny i tańce następujące po nich ? Jak przystało na dobre kujawskie wesele, nie zabraknie ludowej muzyki, także w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Dębowiacy” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie.

W trakcie imprezy w skansenie w zagrodach, warsztatach rzemieślniczych, przy stoiskach wystawców odbywać się będą liczne pokazy, m.in. prac rzemieślniczych — kowalskich i garncarskich; zajęć domowych — wyrobu sera, twarogu i masła, lania świeć czy tłoczenia oleju. Dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących ozdabiania tradycyjnych elementów stroju ludowego – fartuszków i rogatywek, a dorośli w pracach gospodarskich — młócenia zboża, otłukiwania kaszy w stępach, mielenia mąki.
Kujawska Spółdzielnia Mleczarska KeSeM – producent tradycyjnych twarogów z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej zaprosi na degustację swoich produktów. Wzdłuż skansenowskiej drogi odbędzie się kiermasz sztuki i rękodzieła ludowego.

Festyn zorganizowany jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Tajemnice codzienności”. Wstęp wolny!

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi