Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Dolina Osy

 Rzeka Osa wypływa z Jeziora Parkun położonego na sandrze iławskim, a jej ujście do Wisły znajduje się w Basenie Grudziądzkim, na północ od Grudziądza. Długość rzeki wynosi 103,7 km, a w skład rezerwatu wchodzi odcinek o długości około 14 km i powierzchni 11,36 ha. Rezerwat „Dolina Osy” został utworzony w 1994 r. na powierzchni 665,12 ha i obejmuje odcinek pomiędzy miejscowościami Słup-Młyn i Rogóźno-Zamek. Przez rezerwat prowadzi fragment żółtego szlaku pieszego Grudziądz - Jezioro Kuchnia oraz droga wojewódzka nr 538 Gruta - Łasin. W rezerwacie wyodrębniono kilka zespołów roślinnych - oles, łęg jesionowo-olchowy, łęg wiązowo-jesionowy, łęg topolowo-wierzbowy, grąd subkontynentalny, wielogatunkowy las zboczowy, buczynę pomorską i świetlistą dąbrowę. Na obszarze rezerwatu występuje 60 gatunków ptaków, a na szczególne zainteresowanie zasługuje orlik krzykliwy i kolonia czapli siwej (ok. 70 gniazd). W 1999 roku na terenie rezerwatu zaobserwowano pierwsze ślady żerowania bobrów.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaInformacja Turystyczna w Grudziądzu lub w Nadleśnictwie Jamy
Telefon56 46-123-18 lub 56 468 97 32
Emailit@gdz.pl lub jamy@torun.lasy.gov.pl
Miejscowość Słup-Młyn-Rogóźno-Zamek
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi