Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski we Włęczu

Do cmentarza wiedzie piaszczysta droga z Łęgu osieckiego, znajduje się koło drewnianego domu – dawnej chaty kantora (udzielającego pierwszych posług religijnych i nauczyciela) Ernesta Tobera. Cmentarz z zachowaną dzwonnicą z przełomu wieku XIX i XX stanowił kompleks z chatą kantora oraz szkołą spaloną w 1945 r. Cmentarz ten pierwotnie znajdował się w centrum dużej wsi, wraz z czterema domami na Zielonej Kępie było ich aż 48. Wieś została zapewne pierwotnie zasiedlona przez mennonitów około 1630 roku, jako jedna z pierwszych osad olęderskich na terenie ziemi dobrzyńskiej. Włęcz został jednak zniszczony w ramach działań wojennych w XVIII wieku, co prawdopodobnie doprowadziło do wymiany populacji z mennonickiej na luterańską. Na uwagę na cmentarzu zasługują przede wszystkim nagrobek ojca i syna - Adolfa i Johanna Bonkowskich, z których jeden był miejscowym nauczycielem. W centrum cmentarza znajduje się ogromna stara lipa, która góruje nad cmentarzem. Na samym cmentarzu znajduje się ok. 50 nagrobków, wiele kompletnych z krzyżami (najstarszy – żeliwny z końca XIX wieku). Uwagę zwracają liczne inskrypcje z cytatami biblijnymi, śladami srebrnych i złotych polichromii. W sztuce nagrobnej widoczne są wpływy łódzkich i włocławskich zakładów kamieniarskich, szczególnie w przypadku nagrobka Amalii Gerty Nonenprediger, Olgi Haak i Elisabeth Bunkowskiej.

Cmentarz znajduje się pod opieką Szkoły Podstawowej w Osówce i Szkoły Podstawowej w Steklinie. Więcej informacji na ten temat na stronie www.taktrzeba.org.
 

Tekst: Anna Zglińska

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaAnna Zglińska
Telefon502-211-745
Emailzglinka@wp.pl
WWWwww.taktrzeba.org.pl
Miejscowość Włęcz
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi