Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Liciszewach

Fot. M. KaźmierczakFot. M. KaźmierczakFot. M. Kaźmierczak

By dojechać do ewangelicko-augsburskiego cmentarza w Liciszewach należy skręcić za budynkiem dawnej szkoły w drogę prowadzącą nad jezioro liciszewskie. Pierwsi osadnicy pochodzący z dolnych Niemiec przybyli do Liciszew między 1775 a 1783 rokiem, wówczas zapewne założono cmentarz. W pobliżu cmentarza znajdowała się szkoła z dzwonnicą, ta ostatnia zachowała się do dziś. Cmentarz pierwotnie był ogrodzony ceglanym ażurowym ogrodzeniem. Przepięknie położony na wzniesieniu nad brzegiem jeziora. Znajduje się na nim kilkadziesiąt nagrobków, zazwyczaj obmurowanych mogił. Zachowały się również nagrobki, głównie cokoły pierwotnie posiadające krzyże. Na niektórych z nich zachowały się ślady kolorowych farb i tynków: siwych, niebieskich, czarnych, różowych. Na uwagę zasługują piaskowcowe nagrobki rodziny Klatt, Wiese oraz lastrykowe ze śladami złoceń rodziny Nickel. Uwagę zwraca również roślinność cmentarza – ślady dawnej alei lipowej oraz obwodowe nasadzenia lip i kasztanowców, liczne konwalie i barwinek w poszyciu. W Liciszewach w 1890 r. urodził się znany publicysta, pedagog i poeta mniejszości niemieckiej Julian Will.
Cmentarz znajduje się pod opieką Szkoły Podstawowej w Mazowszu. Więcej informacji na ten temat na stronie www.taktrzeba.org.

Tekst: Anna Zglińska
 

Fot. M. KaźmierczakFot. M. KaźmierczakFot. M. Kaźmierczak
Fot. A. Zglińska i M. Kaźmierczak
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaAnna Zglińska
Telefon502-211-745
Emailzglinka@wp.pl
WWWwww.taktrzeba.org.pl
Miejscowość Liciszewy
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi