Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Brodnicki Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1985 roku i był wówczas 25 parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi prawie 17 tys. ha, z czego ok. 12 349 ha jest położona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na jego obszarze znajduje się 60 jezior, co stanowi 10% jego powierzchni natomiast ponad 60% zajmują lasy. Osią hydrograficzna BPK jest rzeka Skarlanka – jeden z atrakcyjniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają ścieżki dydaktyczne: piesze, rowerowe jak i kajakowe.
Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje centralną część Pojezierza Brodnickiego. W 2004 roku doszło do powiększenia Parku o jezioro Bachotek i tzw. Bagienną Dolinę Drwęcy, która jest cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego i znalazła się w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych „Natura 2000”. Krajobraz Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, dominuje polodowcowa rzeźba z pagórkowatymi obszarami wysoczyzny morenowej i płaskimi powierzchniami sandrowymi, które porośnięte są lasami. Typową cechą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, szuwarowych i wodnych. Najcenniejsze obszary BPK chroni 8 rezerwatów przyrody. Są to 3 rezerwaty leśne „Mieliwo”, „Retno” i „Las Cielęta”, 3 rezerwaty torfowiskowe „Stręszek”, „Okonek” i „Żurawie Bagno”, oraz 2 rezerwaty florystyczne „Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny” i „Bachotek”. Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje tutaj szereg zabytków kultury materialnej. Wśród nich są m. in. pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk średniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo - dworskie.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaMarian Tomoń
Telefon+48 56 493-90-98
Emailbpark@post.pl
WWWwww.bpk.brodnica.net
Miejscowość87-312 Grzmięca
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi