Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
KGW

Będą dotacje dla KGW

Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Koła będą mogły szybko się zarejestrować i starać o dotacje.

Do tej pory koła gospodyń wiejskich działały na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. Były zazwyczaj tworzone jako wyodrębnione jednostki organizacyjne kółek rolniczych.

Taka forma działalności nie dawała kołom osobowości prawnej (chyba, że w ramach zarejestrowania stowarzyszenia, na co decydowała się część gospodyń). W związku z tym, że koło gospodyń wiejskich to grupa nieformalna, jej członkinie nie mogły aplikować o dotacje.
 
Obecnie na terenach wiejskich działa ok. 21 tysięcy KGW, powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Organizacje te skupiają ponad milion osób. Daje to średnio ok. 60 kół działających w powiecie.
 
Projekt ustawy określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW oraz tryb zakładania i organizację wewnętrzną KGW.
 
KGW będzie podlegało obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komitet założycielski będzie składał wniosek o wpis KGW do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. Z chwilą wpisu do rejestru KGW nabędzie osobowość prawną.
 
Projektowana ustawa zakłada, że aby założyć koło, potrzebne jest minimum 10 członków. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i stale zamieszkuje na obszarze danej wsi. Na terenie jednej wsi może działać jedno koło gospodyń wiejskich.
 
Projekt ustawy przewiduje również, że KGW będzie mogło prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą np. w zakresie sprzedaży rękodzieła, żywności regionalnej – wpisuje to koła gospodyń wiejskich w nurt ekonomii społecznej. 
 
Zapraszamy do kontaktu z OWES TŁOK Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów brodnicki,ego golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzki,ego m. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego - zainteresowane rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. OWES TŁOK udziela bezpłatnej pomocy w tym zakresie.
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaOWES TŁOK
Telefon56 655 50 22
Emailbiuro@owies.eu
WWWwww.owies.eu
AdresSukiennicza 6/2
Miejscowość87-100 Toruń


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi