Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Barwy lata, dary jesieni - KPODR zaprasza wystawców
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na festyn BARWY LATA – DARY JESIENI oraz Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka.
Wydarzenie odbędzie się w Minikowie 18 września 2022 r.
Jego celem jest promocja i popularyzacja różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, regionalnych produktów kulinarnych, rękodzieła i sztuki ludowej.
Impreza plenerowa skierowana do rolników, gospodyń wiejskich, dzieci i młodzieży oraz lokalnych grup działania.
W programie BARW LATA – DARÓW JESIENI:
  •  kiermasz ogrodniczy,
  •  prezentacja twórczości ludowej,
  •  sprzedaż produktów pszczelarskich z gospodarstw pasiecznych,
  •  sprzedaż produktów żywnościowych od lokalnych wytwórców i KGW,
  •  bezpośrednia sprzedaż Karpia Nakielskiego
  • pokaz drobnego inwentarza (króliki, drób ozdobny, gołębie, ptaki egzotyczne)

Festyn połączony jest ze ŚWIĘTEM ZIEMNIAKA, podczas którego ośrodki hodowlane prezentują ofertę odmianową.

Głównym celem ŚWIĘTA ZIEMNIAKA jest rozpowszechnienie konsumpcji ziemniaka wśród konsumentów.

W ramach ŚWIĘTA ZIEMNIAKA odbędą się:
 • prezentacje i degustacje odmian ziemniaków wiodących hodowli,
 • oceny potencjału hodowlanego prezentowanych odmian.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Warunkiem udziału w „BARWACH LATA-DARACH JESIENI” jest:

– przesłanie do Organizatora w ostatecznym terminie do 2 września br. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1) e-mailem na adres: targi@kpodr.pl
– dokonania opłaty za udział w targach do 2 września br. na konto bankowe: KPODR w Minikowie – BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
Dokonanie opłaty za udział, jest bezwzględnym warunkiem przydzielenia powierzchni wystawienniczej i udziału w imprezie. Nieopłacenie udziału będzie podstawą do wykluczenia wystawcy z udziału
 
PROMOCJA CENOWA za wynajem powierzchni obejmuje zgłoszenia przesłane do 26 sierpnia br. Natomiast od 27 sierpnia do 2 września br. obowiązuje wyższa opłata za udział.
 
Informacje organizacyjne oraz dokumenty zgłoszeniowe do pobrania są dostępne na stronie KPODR: https://www.kpodr.pl/


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi