Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Akademia Kucharza Regionu

Bezpośrednim celem projektu Akademia Kucharza Regionu jest przeszkolenie 50 kucharzy/kucharek i 100 pracowników branży turystycznej w zakresie sposobu przygotowywania potraw regionalnych pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i zwiększanie świadomości na temat wartości produktów regionalnych. Efektem szkoleń ma być częstsze uwzględnianie specyfiki kuchni regionalnej w ofercie gastronomicznej.
Szkolenia, które poprowadzą specjaliści i znawcy kuchni regionalnej, odbywać się będą w modułach, w których uczestnicy zaznajomią się m.in. ze sposobami przygotowywania gęsi białej kołudzkiej, dziczyzny, ryb słodkowodnych, a także poznają specyfikę promowania kultury regionu kujawsko-pomorskiego i nowoczesnego marketingu jako wsparcia promocji i sprzedaży.
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.
 

Moduł I: Podwyższanie umiejętności kucharskich o wiedzę z zakresu przygotowywania potraw regionalnych województwa kujawsko–pomorskiego.
Czas trwania: czerwiec – listopad 2012 roku. 6 szkoleń = 12 dni i wyjazd studialny.
Grupy: 8-13 osób. Szkolenia odbywać się będą w tygodniu, po 8 h/dziennie. Uczestnicy mają zapewniony nocleg i wyżywienie.
Uczestnicy: 50 osób - osoby z co najmniej gastronomicznym wykształceniem zawodowym - wykształcenie nie wyższe niż średnie - osoby pracujące.
Tematy:
1) gęś biała kołudzka jako synonim jakości gęsiny,
2) dziczyzna i inne dary lasu,
3) dostępność ryb słodkowodnych walorem kulinarnym,
4) rodzaje zbóż i ich wykorzystanie w gastronomii,
5) nowoczesne cukiernictwo z użyciem owoców,
6) tradycyjne alkohole w gastronomii.


Moduł II: Podnoszenie jakości usług gastronomiczno–cateringowych w województwie poprzez zwiększanie świadomości o produktach regionalnych oraz sposobie ich przyrządzania i promowania.
Czas trwania: październik 2012 - listopad 2013 roku. 6 szkoleń = 12 dni i wyjazd studialny.
Grupy: 8-13 osób. Szkolenia odbywać się będą w tygodniu, po 8 h/dziennie. Uczestnicy mają zapewniony nocleg i wyżywienie.
Uczestnicy: 100 osób - osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie sektorów: gastronomicznego, hotelarskiego i turystycznego (również na podstawie umów cywilnoprawnych). Wykształcenie nie wyższe niż średnie.
W II module mogą brać również osoby zakwalifikowane do udziału w module I.
Tematy:
1) biała gęś kołudzka z województwa kujawsko – pomorskiego jako "królowa polskich gęsi" ,
2) sól ciechocińska,
3) turystyka kulinarna w województwie kujawsko–pomorskim,
4) miody i woda mineralna z województwa,
5) promowanie kultury regionu kujawsko–pomorskiego,
6) nowoczesny marketing we wspieraniu promocji i sprzedaży.
 

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia - moduł I, oraz do 31 grudnia 2012 roku w przypadku modułu II.


Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego (do pobrania na stronie http://www.akademiakucharza.pl) oraz przesłanie go faksem +48 52 376 70 19 lub drogą mailową biuro@k-pot.pl. Do formularza należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.
 

Szczegółowe informacje na stronie www.akademiakucharza.pl.
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi